Luonnonmukaisempi hevosenpito

Hevosten luonnolliset tarpeet ovat selvästi erilaiset kuin meidän ihmisten. Sen takia on tärkeää, että otamme selvää hevosten elintavoista ja opimme ymmärtämään niiden tarpeita. Hevosten elintärkeisiin tarpeisiin kuuluvat laumaelämä, liikkuminen ja jatkuva korsirehun syöminen.

Luonnolliseen hevosenpitoonhan emme pysty, koska hevosemme elävät kuitenkin kesyhevosina. Luonnonmukainen hevosenpito sen sijaan tarkoittaa mahdollisimman luonnollista hevosenpitoa. Kun haluamme käyttää hevosta omaan käyttötarkoitukseemme, vastuullamme on luoda niille mahdollisimman luonnonmukainen elinympäristö taataksemme niiden hyvinvoinnin.

© Annica Lindström

Granåsan toiminta-ajatuksena on toteuttaa mahdollisimman luonnonmukainen elinympäristö hevosille ja siksi tarjoamme korkeatasoisia pihattopaikkoja.

Luonnossa hevonen vaeltaa lauman mukana kymmeniä kilometrejä vuorokaudessa, käyttää noin 16 tuntia syömiseen ja vain 4 tuntia nukkumiseen. Lauman liikkuessa paikasta toiseen myös hevosten syömä kasvillisuus vaihtelee. Kun hevoset käyttävät paljon aikaa syömiseen, niiden kehon asento on enimmäkseen pää alhaalla rentoutuen.

Luonnonmukaisessa hevosenpidossa voimme mielikuvitusta käyttäen toteuttaa melkein kaikkia hevosten luonnollisia tarpeita. Laumassa hevoset voivat toteuttaa sosiaalisia tarpeitaan, joita ovat esimerkiksi toistensa koskeminen ja rapsuttaminen, sekä yhdessä syöminen, lepääminen ja leikkiminen. Pihatossa hevoset voivat liikkua vapaasti ja tarhoja suunnittelemallavoidaan järjestää vielä lisää liikuntaa, esimerkiksi tarjoamalla heinää, väkirehua ja vettä eri paikoissa. Ruokintaa suunnittelemalla saadaan aikaiseksi monipuolinen ruokavalio ja automaattiruokintajärjestelmällä hevoset syövät tasaisesti ympäri vuorokauden.

Luonnonmukainen hevosenpito on perustana hyvään valmennukseen, koska vain mieleltään ja lihaksistoltaan tasapainoinen hevonen voi kehittyä optimaalisesti. Laumassa asuvat hevoset ovat useimmiten rauhallisia ja harmonisia, kun ne tuntevat lauman säännöt ja saavat tukea ja turvaa toisten hevosten seurasta. Tämä turvallisuuden tunne ne voivat usein ottaa mukaansa myös ihmisten seuraan, eli koulutukseen ja ratsastukseen tai ajoon. Laumassa hevonen oppi myös hevosmaailman säännöt sekä toisten kunnioittamista, mitä taitava hevosihminen voi sitten hyödyntää.

2020-01-06T15:24:30+00:00